Tietosuoja- ja rekisteriseloste 25.05.2018

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR mukainen) tietosuojaseloste ja Suomen henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Villanne (y-tunnus: 1220169-4)


puh. 050-3389536

villanne@luukku.com

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta sekä tekniset tiedot kuten IP-osoite, selaintiedot ja evästeet. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Käytämme evästeitä. Jotta voit käyttää sivustoamme sinun on hyväksyttävä evästeiden käyttö. Muussa tapauksessa et ehkä pysty käyttämään sivustomme kaikkia toimintoja.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Villannen työntekijöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Kaikkia Villannen rekisteriä käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus

Oikaisuoikeus

Oikeus peruuttaa suostumus

Poisto-oikeus


Villanne pidättää oikeuden päivittää tarvittaessa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta tai lain niin vaatiessa.